o seminarium

 
Polski

W Komisji Europejskiej trwają aktualnie prace nad Europejskim Planem Działania na rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2020-2025

(z oczywistych przyczyn opóźnione).

Ma on być narzędziem do systematycznego włączania ekonomii społecznej do polityk publicznych na poziomie europejskim i podnoszenia ich znaczenia w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

road to mannheim

W przygotowaniu Planu ma pomóc Europejski Szczyt Ekonomii Społecznej organizowany w maju 2021 roku w Mannheim

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji publicznej i samorządowej, świata nauki i przedsiębiorczości, wreszcie przedstawiciele samego sektora ES będą rozmawiać o tym, jaki może on mieć wkład w rozwój gospodarczy w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości. Dyskusja koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z cyfryzacją gospodarki, w tym gospodarki społecznej, innowacjach społecznych, współpracy ponadnarodowej i międzysektorowej.

Pod hasłem #roadtoMannheim zaplanowanych jest szereg wydarzeń, które mają wzbogacić tę dyskusję. Jednym z nich jest konferencja online poświęcona

Roli Edukacji w Unijnym Planie Działania na rzecz Ekonomii Społecznej

W imieniu organizatorów, a więc Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy i Europejskiej Federacji Spółdzielni Przemysłowych i Usługowych (CECOP-CICOPA Europe) zapraszamy na wydarzenie online, które odbędzie się 1 grudnia 2020 r.
Grafiki pochodzą ze strony https://www.euses2020.eu/

road to mannheim

Zapisz datę

w swoim kalendarzu

Program wydarzenia

przekonaj się, że warto

Zarejestruj się

online